JAK POWSTAJE FILM?

Projekt autorskich ilustracji ukazujących proces powstawania filmu do podręcznika dla Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.